Adviespunt Social Return voor overheidsinstellingen

Het Adviespunt Social Return ondersteunt overheid en semioverheid bij het vormgeven van social return in aanbestedingen en andere opdrachtverstrekkingen. Daarnaast verzorgt het Adviespunt de monitoring van de voortgang na gunning.

Lees meer

Hoe vul ik mijn social return-verplichting in?

Heeft u een aanbesteding gegund gekregen van een (semi)overheidsinstelling uit het werkgebied van het Adviespunt Social Return? Het adviespunt adviseert u in dat geval kosteloos over het vormgeven van uw social return-verplichting.

Lees meer

Praktijkvoorbeeld:

Social return door Opvanghuis Berlicum

In opvanghuis Berlicum wonen 40 mensen die door een psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke beperking, problematische schulden en/of een justitieverleden niet zelfstandig kunnen wonen.

Bekijk dit voorbeeld
Stichting-Werkcarroussel
Kenniskring Social Return

Kenniskring social return

Op 15 maart 2018 was Adviespunt Social Return aanwezig bij de landelijke kenniskring social return. Op deze kennisdag zijn de aanwezigen bijgepraat over de ontwikkelingen in het vakgebied. Een van de aandachtspunten was de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Paul Broeckaert: "Voor de uitvoering van social return is goede omgang met privacygevoelige gegevens van groot belang. Reden genoeg om ons bij te laten praten hoe we dit in praktijk vorm kunnen geven."

Zuidoost_Brabant_Social_Return_Pso_900X480

Eenduidigheid in social return

De arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant biedt voortaan werkgevers duidelijkheid en uniformiteit als het gaat om social return. In alle 14 gemeenten (van Bergeijk, tot Waalre) is vanaf januari het nieuwe beleid voor social return in werking getreden. De weg naar duurzame banen, waaronder de erkenning van PSO-gecertificeerde bedrijven en instellingen, is hierdoor een stuk sneller en beter geworden. Bovendien wordt social return gezien als een verplichting en niet als een inspanningsverplichting.

Lees meer

Wij delen onze kennis graag: