Samen social return realiseren

Adviespunt Social Return is het expertisecentrum op het gebied van social return in de arbeidsmarktregio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant. Als deskundig partner ondersteunt zij zowel gecontracteerde aanbestedende partijen (gemeenten, waterschappen en provincie) als bedrijven en organisaties die een social return-verplichting invullen voor deze partijen. Het is alleen voor partijen die verbonden zijn aan een (gegunde) opdracht van onze partners mogelijk om van de diensten van het Adviespunt gebruik te maken.

Ons werkgebied

Adviespunt Social Return helpt (semi)overheidsinstelling die social return toe willen voegen aan hun inkoopopdracht in de regio’s Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Ook de organisaties die hun opdrachten aannemen, adviseren en ondersteunen wij bij de implementatie van social return. We werken samen met UWV, gemeenten, SW-bedrijven binnen de regionale werkbedrijven Noordoost-Brabant en 04 Werkt en met PSO Nederland.

Lees meer

Adviespunt Social Return voor overheidsinstellingen

Het Adviespunt Social Return ondersteunt overheid en semioverheid in Noordoost-, Zuidoost- en Midden-Brabant bij het vormgeven van social return in aanbestedingen en andere opdrachtverstrekkingen. Daarnaast verzorgt het Adviespunt de monitoring van de voortgang na gunning.

Lees meer

Hoe vul ik mijn social return-verplichting in?

Heeft u een aanbesteding gegund gekregen van een (semi)overheidsinstelling die verbonden is met het Adviespunt Social Return? Het adviespunt adviseert u in dat geval kosteloos over het vormgeven van uw social return-verplichting.

Lees meer

Praktijkvoorbeeld:

Social return door Opvanghuis Berlicum

In opvanghuis Berlicum wonen 40 mensen die door een psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke beperking, problematische schulden en/of een justitieverleden niet zelfstandig kunnen wonen.

Bekijk dit voorbeeld
Stichting-Werkcarroussel
WSD Academie 1

Effectief social return vraagt om samenwerking

Onlangs deelde het adviespunt social return haar kennis en ervaringen tijdens de kennissessies social return van NEVI. Het doel van de sessies was om te achterhalen waarom social return nog niet structureel wordt toegepast en wat oplossingsrichtingen zijn. De uitkomsten van de sessies is gedeeld in een artikel. Dat gaat in op: - Hoe de opdrachtgever social return invult; - Hoe inkoop omgaat met social return; - Hoe de marktpartijen er invulling aan geven.

Zuidoost_Brabant_Social_Return_Pso_900X480

Eenduidigheid in social return

De arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant biedt voortaan werkgevers duidelijkheid en uniformiteit als het gaat om social return. In alle 14 gemeenten (van Bergeijk, tot Waalre) is vanaf januari het nieuwe beleid voor social return in werking getreden. De weg naar duurzame banen, waaronder de erkenning van PSO-gecertificeerde bedrijven en instellingen, is hierdoor een stuk sneller en beter geworden. Bovendien wordt social return gezien als een verplichting en niet als een inspanningsverplichting.

Lees meer

Wij delen onze kennis graag: