Praktijkvoorbeeld

Social return door Opvanghuis Berlicum

Opvanghuis Berlicum in Berlicum biedt onderdak aan 40 mensen die  door een psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke beperking, problematische schulden en/of een justitieverleden niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Het opvanghuis verzorgt de opvang in opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel. Bij de laatste aanbesteding in 2015 kreeg Opvanghuis Berlicum voor het eerst te maken met een social return-verplichting. Zij koos voor een niet voor de hand liggende invulling die aan alle eisen bleek te voldoen.

Het idee
Voor de hoogte van de verplichting had het opvanghuis er voor kunnen kiezen om een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Op een facilitaire of administratieve plek was daar ruimte voor. Willy van den Dungen, eigenaar van het opvanghuis, ziet daar echter ook een beperkende factor. “Zolang iemand op een tijdelijk contract bij ons werkt, voldoen we aan onze social return-verplichting. Wanneer we diezelfde persoon na twee jaar een vast dienstverband geven, voldoen we niet meer aan de social return-verplichting. Een oplossing daarvoor is om afscheid te nemen van de medewerker en een nieuwe tijdelijke medewerker aan te nemen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

De oplossing
Daarom keken Willy en zijn vrouw Ellen naar andere oplossingen. Het opvanghuis werkt al jaren samen met Stichting Werkcarroussel in Den Bosch. Een aantal van de bewoners van het opvanghuis maakt daar gebruik van dagbesteding. De social return-gelden inzetten voor de bewoners op de dagbesteding bleek niet mogelijk. Stichting Werkcarroussel leidt echter ook vroegtijdige schoolverlaters op. Zij verlaten de opleiding met een certificaat op niveau 1 of 2. Het idee ontstond om de opleiding voor deze jongeren te ondersteunen.

Het onderzoek
Samen met Stichting Werkcarroussel en Adviespunt Social Return werkten ze het idee verder uit. De projectleider van Adviespunt Social Return, Paul Broeckaert, toetste het uitgewerkte idee aan de toen geldende regels van de beleidsnotitie social return 2015 van de samenwerkende gemeenten. Uit dat onderzoek bleek dat het plan aan de regels voldeed. Met deze oplossing kon het opvanghuis aan haar social return-verplichting voldoen. Paul Broeckaert: “Deze oplossing siert de ondernemers van het opvanghuis. Ondanks dat de gelden voor social return niet direct ten goede komen aan hun eigen doelgroep investeren zij in jongeren die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.”

Het resultaat
Door de inzet van social return door Opvanghuis Berlicum kunnen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een stap dichter naar de arbeidsmarkt zetten. Omdat er voor de jongeren ook een jobcoach ingezet wordt, ligt de weg naar de arbeidsmarkt open. Willy van den Dungen: “Kunnen werken is voor iedereen belangrijk. Ook voor onze bewoners en ook voor vroegtijdige schoolverlaters. Het verzet gedachten en geeft een positieve denkimpuls. Ondanks dat deze invulling van onze social return-verplichting niet direct aansluit bij onze eigen doelstelling, dienen we wel een algemeen maatschappelijk doel.” De WMO-gelden voor Opvanghuis Berlicum zijn met ingang van 1 januari 2018 uitgebreid. Willy: “Dat betekent dat onze social return-verplichting ook groter is geworden. Omdat ik er niet van hou om op één paard te wedden, wil ik de mogelijkheden om werk te creëren voor een facilitair of administratief medewerker opnieuw onderzoeken.”  
Terug naar overzicht