Uitvoering van de opdracht

Tijdens de uitvoeringsfase werkt het Adviespunt Social Return samen met de partij die de opdracht van uw organisatie gegund heeft gekregen, de opdrachtnemer. We adviseren de opdrachtnemer over het invullen van social return en beoordelen het plan van aanpak als dat van toepassing is. Er is een format waarmee de opdrachtnemer eenvoudiger zijn plan kan opstellen. Het Adviespunt Social Return stelt dit format beschikbaar.

Het Adviespunt Social Return heeft een groot netwerk in haar werkgebied. Dit zetten we in om de opdrachtnemer te ondersteunen bij het realiseren van zijn social return-verplichting, bijvoorbeeld door vacatures uit te zetten of de opdrachtnemer in contact te brengen met het netwerk.

Monitoring en rapportage

Het Adviespunt Social Return toetst of de activiteiten die een opdrachtgever opvoert, passen binnen de regionale regelgeving. In overleg met uw organisatie kunnen maatwerkoplossingen toegepast worden. Daarnaast monitort het Adviespunt de voortgang van de social return-verplichting in een webapplicatie en houdt het Adviespunt uw organisatie elk kwartaal op de hoogte over de voortgang van projecten en de realisatie.

Adviespunt Social Return zorgt ervoor dat u overzicht krijgt over de social return-verplichting van de opdrachtnemer in de uitvoeringsfase. Zo kunt u zich concentreren op de inhoud van de opdracht.


Voor meer informatie:

Wsd Maarten 3271

Maarten Rooyackers

adviseur social return

T. 06 22 416 977
E. m.rooyackers@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail

Wsd Paul 3206

Paul Broeckaert

manager Adviespunt Social Return

T. 06 10 986 029
E. p.broeckaert@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail