Voortraject van een aanbesteding

Adviespunt Social Return adviseert uw organisatie over de toepassing van social return in aanbestedingen of inkooptrajecten.

In dat advies wordt een aantal aspecten die de haalbaarheid en proportionaliteit van Social Return bepalen, meegenomen. Daarbij kunt u denken aan aspecten als de financiële omvang van de opdracht, de doorlooptijd, de verhouding tussen materiaal en loonkosten, de aard van de werkzaamheden binnen de opdracht, het te hanteren percentage social return en de relevantie van een plan van aanpak. Desgewenst adviseert Adviespunt Social Return u over de omschrijving van de social return paragraaf in de aanbesteding. Door deze bijdrage in het voortraject start u uw aanbesteding gedegen met een realistische social return-vraag.


Voor meer informatie:

Wsd Maarten 3271

Maarten Rooyackers

adviseur social return

T. 06 22 416 977
E. m.rooyackers@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail

Wsd Paul 3206

Paul Broeckaert

manager Adviespunt Social Return

T. 06 10 986 029
E. p.broeckaert@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail