Partners

Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant


Onder de vlag van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSPNOB) bundelen de accountmanagers van de 18 gemeenten in onze regio, UWV en SW-bedrijven (IBN, WeenerXL en WSD) hun krachten om u te ondersteunen bij werving en selectie van personeel. Het WSPNOB is één van de uitvoeringsorganisaties van AgriFood Capital Werkt!, het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital. In dit programma werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Eén van de belangrijkste opgaven is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan regulier werk te helpen.


04Werkt

In het werkgeversservicepunt 04Werkt werken gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven in Zuidoost-Brabant samen voor een betere afstemming van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. Met een brede dienstverlening nemen onze accountmanagers u veel werk uit handen bij het vinden van werknemers, sociaal ondernemen en de invulling van de 'banenafspraak'. www.04werkt.nlin Zuidoost