Voortgang en afronding van de social return-verplichting

Vanaf het begin van de opdracht volgt het Adviespunt Social Return de inspanningen van de opdrachtnemer via vooraf vastgestelde meetmomenten. Het Adviespunt zal de opdrachtnemer tijdig infomeren als te verwachten valt dat de eindstreep niet gehaald gaat worden, zodat de opdrachtnemer nog ruimte heeft om haar inspanningen bij te stellen.

In de afrondingsfase toetst Adviespunt Social Return de realisatie van het vooraf vastgestelde bedrag. Mocht de opdrachtnemer de verplichting nog niet gehaald hebben, dan meldt het adviespunt dit aan uw organisatie. Indien nodig ontvangt u van ons een advies over de afronding en het eventueel handhaven van de verplichting. Aan het eind van het proces sluiten we het project af en evalueren we graag met u hoe het project verlopen is.


Voor meer informatie:

Wsd Maarten 3271

Maarten Rooyackers

adviseur social return

T. 06 22 416 977
E. m.rooyackers@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail

Wsd Paul 3206

Paul Broeckaert

manager Adviespunt Social Return

T. 06 10 986 029
E. p.broeckaert@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail