Doelgroepen

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan social return. Niet alleen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden, maar bijvoorbeeld ook door een praktijkgerichte opleiding voor jongeren te organiseren. Er zijn diverse doelgroepen voor wie u zich kunt inzetten in het kader van uw social return-verplichting.

Op voorhand sluiten we geen mensen en oplossingen uit. Het Adviespunt Social Return zoekt graag naar oplossingen die dicht bij uw eigen organisatie staan. Daar past automatisch een geschikte doelgroep bij.

Bent u op zoek naar mensen voor de invulling van uw social return-verplichting? Het Adviespunt Social Return heeft een uitgebreid netwerk in de arbeidsmarktregio’s Noordoost- en Zuidoost-Brabant. We werken samen met SW-bedrijven, UWV, gemeenten en regionale werkbedrijven en werkgeverservicepunten. Wanneer de vraag concreet geformuleerd is, zorgen wij dat u toegang krijgt tot de juiste kanalen om geschikte kandidaten te werven.

Voor meer informatie:

Wsd Maarten 3271

Maarten Rooyackers

adviseur social return

T. 06 22 416 977
E. m.rooyackers@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail

Wsd Paul 3206

Paul Broeckaert

manager Adviespunt Social Return

T. 06 10 986 029
E. p.broeckaert@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail