Uw social return-verplichting niet realiseren?

De social return-verplichting is een onderdeel van de aanbesteding die u gegund heeft gekregen. Uw organisatie moet daarom invulling geven aan social return. Het is een contractverplichting waarvoor u vooraf getekend heeft en waarop gehandhaafd zal worden door de opdrachtgever.

Social return is niet vrijblijvend en u bent als opdrachtnemer zelf hoofdverantwoordelijk hier op adequate wijze invulling aan te geven. Dat is op veel verschillende manieren mogelijk.

 

Het Adviespunt Social Return zal u al in een vroegtijdig stadium informeren en aanspreken als de invulling niet volgens plan verloopt. Omdat social return altijd maatwerk is, zal steeds in overleg met onze opdrachtgevers gekeken worden naar de inspanningen die u verricht om tot het gewenste resultaat te komen. Bij niet nagekomen (en verwijtbare) verplichtingen zal het Adviespunt Social Return de opdrachtgever adviseren de vooraf vastgestelde boete op te leggen. Liever voorkomen wij dit en kijken wij samen met u naar wat dan wél mogelijk is, ook in een krappe arbeidsmarkt. Social return is haalbaar mits er realistisch, professioneel en  inventief naar maatwerkoplossingen wordt gezocht. Het Adviespunt Social Return ondersteunt u hierbij!

Voor meer informatie:

Wsd Maarten 3271

Maarten Rooyackers

adviseur social return

T. 06 22 416 977
E. m.rooyackers@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail

Wsd Paul 3206

Paul Broeckaert

manager Adviespunt Social Return

T. 06 10 986 029
E. p.broeckaert@adviespuntsocialreturn.nl Stuur een e-mail