Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor social return bij aanbestedingen. Marian Zoodsma, directeur bedrijfsvoering van de provincie, tekende hiervoor op 9 juli een overeenkomst met het Adviespunt Social Return. Dit adviespunt wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeuren van de drie bedrijven IBN, Weener XL en WSD, resp. Maarten Gielen, Sjoerd van het Erve en Jan Simons. Zij treden ook op namens de andere 8 sw-bedrijven in de provincie Noord-Brabant. Deze samenwerking van de provincie met alle provinciale sw-bedrijven is uniek in Nederland. 

 

De provincie Noord-Brabant heeft Social Return benoemd tot onderdeel van het inkoopbeleid en verwacht van huidige en toekomstige leveranciers een bijdrage in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om het voor het bedrijfsleven zo eenvoudig mogelijk te maken heeft de provincie gekozen voor één aanspreekpunt bij de invulling van Social Return. Dat is het Adviespunt Social Return, een samenwerkingsverband met de bedrijven IBN, Weener XL en WSD. Via de contacten met de andere Brabantse sw-bedrijven is dekking over de hele provincie gerealiseerd.

 

 Van elke leverancier wordt een bijdrage verwacht in de vorm van Social Return. In principe gaat het om een bedrag van minimaal 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw. Er zijn verschillende mogelijkheden om Social Return in te vullen. Van het aangaan van arbeids- of detacheringsovereenkomsten met groepen mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, tot het bieden van leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL-opleidingen, VSO en/of praktijkscholen tot het verstrekken van opdrachten aan een sw-bedrijf of Social Enterprise. De exacte invulling vraagt om maatwerk, waarvoor de leveranciers voortaan terecht kunnen bij het Adviespunt Social Return.