Opleidingen

Hebt u een aanbesteding gewonnen en gaat u met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken? Er kunnen zich situaties voordoen dat deze mensen extra opleidingen of cursussen nodig hebben. Deze opleidingskosten kan worden opgenomen in de Social return verplichting.