Samenwerken aan social return

Geplaatst: 19-04-16, 09:25 uur

Woonstichting St. Joseph en sociaal werkbedrijf WSD intensiveren hun samenwerking. Het doel is om meer mensen met  een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Rob Dekker (directeur-bestuurder St. Joseph) en Jan Simons (algemeen directeur WSD) zetten hiervoor op maandagmiddag 18 april hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat dat St. Joseph van al haar grote opdrachtnemers verwacht dat zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.

WSD-medewerker Hans Bloks was aanwezig bij de ondertekening. Hij deelde zijn ervaring met de directeuren en vertelde wat het werk voor hem betekent. Hij is de spreekbuis namens alle medewerkers die dankzij dit soort initiatieven aan het werk kunnen.

Verbetering leefsituatie

Met de samenwerking spreken St. Joseph en WSD gezamenlijk de ambitie uit om de woon, werk- en leefsituatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te  verbeteren. Rob Dekker: “Dit willen we bereiken door mensen te ondersteunen bij het vinden van een duurzame werkrelatie. Voor ons is dat mogelijk door ‘sociale voorwaarden’ op te nemen in de inkoop- en aanbestedingstrajecten. Daarmee dagen we leveranciers uit een bijdrage te leveren aan het bieden van werkgelegenheid voor mensen die hulp en of ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.”

WSD heeft veel kennis als het gaat om werk voor mensen bij wie het niet vanzelfsprekend is dat ze zelf een baan vinden of behouden. Jan Simons: “Voordat St. Joseph een opdracht uitzet, adviseren we hen over de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deel te laten nemen en wat er van de leveranciers verwacht mag worden. Daarnaast monitoren we de afspraken die St. Joseph met haar leveranciers maakt.” 

Voorlichting over structurele inzet

Omdat St. Joseph en WSD sociaal ondernemen in de keten willen stimuleren, lichten ze de leveranciers van St. Joseph samen voor over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun bedrijf buiten de opdrachten die ze voor St. Joseph uitvoeren. Rob Dekker: “Ook voor hen liggen daar kansen. Als ze structureel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, kunnen ze zich daarvoor laten certificeren. En dat biedt voordeel bij alle toekomstige opdrachten waar sociale voorwaarden in opgenomen zijn. Niet alleen op de opdrachten van St. Joseph.”

De huurders van St. Joseph en de medewerkers van WSD zijn vaak dezelfde mensen. Beide organisaties constateren dat goede huisvesting en werk van belang zijn voor het welbevinden van mensen en het meedoen in en aan de samenleving.
< terug naar: Nieuws