Rapporteren

Naast monitoren rapporteert het Adviespunt Social Return aan de opdrachtgever hoe social return in de praktijk toegepast wordt. Tekortkomingen en positieve uitschieters komen in de rapportage aan bod. 

Monitoring en rapportage kunnen eenvoudige gecombineerd worden waardoor het tijd en mankracht scheelt. Op eventuele tekortkomingen kan het Adviespunt Social Return direct een advies geven aan zowel opdrachtgever als –nemer.