Monitoren

Het monitoren van de uitvoering van de paragraaf social return kost veel tijd. Het Adviespunt neemt u de monitoring uit handen. Op basis van de aanbesteding toetst zij of de opdrachtnemer de toezeggingen in de praktijk waar maakt.

Het Adviespunt Social Return neemt na de gunning contact op met de ondernemer die de opdracht uit gaat voeren. Er volgt een gesprek waarin de mogelijkheden de revue passeren. Het adviespunt helpt de opdrachtnemer met het invullen van social return. Zij monitort of de medewerkers die aan het werk gaan, behoren tot de doelgroep en vraagt hiervoor bewijzen. Het Adviespunt Social Return communiceert hierover met de budgethouder en geeft vervolgens door of de opdrachtnemer aan zijn verplichting heeft voldaan. Op eventuele tekortkomingen geeft het adviespunt direct een advies aan zowel opdrachtnemer als –gever.

Monitoring en rapportage kunnen eenvoudige gecombineerd worden waardoor het tijd en mankracht scheelt.