Maatwerk vragen

De uitvoering van Social Return moet passen binnen de specifieke kenmerken van een branche of bedrijf. Gemeenten kunnen op verschillende wijzen om social return vragen.

·         Als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden (contracteis): 
bijvoorbeeld door te eisen dat een vast percentage van de omvang van de opdracht (bijvoorbeeld 5%) wordt ingezet voor uitkeringsgerechtigden (duurzame arbeid, leerwerkplek, stage, etc.). Deze heldere eis is toepasbaar bij elke inschrijving.


·         Als gunningscriterium: 
de opdrachtnemer wordt gevraagd een voorstel te doen voor de inzet van social return zowel binnen de opdracht als daar buiten. De opdrachtnemer is vrij om te bepalen welk bedrag zij hierin investeert en op welke wijze. 
De opdrachtgever kan er ook voor kiezen om de instrumenten te beschrijven en de opdrachtnemer te laten bepalen hoeveel van deze instrumenten hij in zet gedurende de contractperiode (bijvoorbeeld hoeveel duurzame werkplekken, stageplaatsen, etcetera). Na het indienen van de offertes, beoordeelt de opdrachtgever de offertes en kent zij punten toe.


·         Percelenregeling: 
Het is toegestaan om binnen een aanbesteding een deel van de opdracht onderhands te gunnen via de percelenregeling. 


·         Voorbehouden aan SW-bedrijven: 
opdrachten voor de uitvoering van social return kunnen worden voorbehouden aan SW-bedrijven.