Bemensen

Wanneer u een opdracht heeft aangenomen waarin social return een eis is, kunt u dit op verschillende manieren aanpakken. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt creëert u een kans. Het Adviespunt Social Return helpt u!

Mensen zoeken

Het Adviespunt Social Return helpt u de juiste mensen te zoeken bij uw personeels- of social return vraag. Hierbij kunt u denken aan mensen met een SW-indicatie. Maar ook het aan het werk helpen van mensen met een WWB-, WIA-, WW- of  Wajonguitkering en scholieren/studenten zonder startkwalificaties, is een vorm van social return.


Jobcarving (Functiecreatie)

Mensen met een beperking kunnen niet altijd een volledige taak uitvoeren. Delen van taken zijn vaak wel mogelijk. Bij jobcarving helpt het Adviespunt Social Return u naar uw bedrijfsprocessen te kijken. Blijven er taken liggen? Hebben medewerkers te veel klussen waardoor ze niet aan hun kerntaak toekomen? Kunt u bedrijfsprocessen efficiënter organiseren?  Door het inzetten van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de overgebleven taken wordt uw bedrijfsproces efficiënter. Uw eigen medewerkers komen bovendien toe aan de taken waar u ze voor in dienst heeft.

Maatwerk