De praktijk

Wanneer een aanbesteding gegund is, krijgt het Adviespunt Social Return een bericht van de budgethouder of het Bizob. 

Hierin staan gemeld:
- de werkzaamheden, 
- de looptijd, 
- het bedrijf, 
- het bedrag, 
- de invulling van social return. 

Het Adviespunt neemt contact op met de opdrachtnemer en bespreekt samen hoe zij in de praktijk invulling wil geven aan social return. Het Adviespunt Social Return zoekt samen met de opdrachtnemer naar medewerkers die tot de doelgroep behoren. Hiervoor worden verschillende partijen benaderd zoals het SW-bedrijf, de afdeling sociale zaken van gemeenten en het UWV.